Бял бор

Бял бор

Едно от най-често срещаните дървета от семейство борови, с естествено разпространение в Евразия.

Биология и здравно образование

Ключови думи

бял бор, Бор, борова гора, Голосеменни, игла, вечнозелен, конус, Борови, смола, гора, плодник, целогодишен, дървесен, роден, Евразия, дърво, растение, листо, биология

Свързани ресурси

Сцени

Бял бор

 • Бял бор

Белият бор е светлолюбиво дърво. Наричат го също горски пионер, защото е сред първите видове, които се заселват в пострадали екосистеми, тъй като може да вирее при неблагоприятни условия. Освен това често се използва и за стабилизиране на песъчлива почва. В дивата природа предпочита киселинна почва и расте най-вече по каменисти склонове, стръмни речни брегове, хълмове, планини и други екстремни местообиталища.

Боровата дървесина е сред най-здравите леки дървени материали и се използва широко в строителството и мебелната индустрия.

Смолата в дървесината на белия бор може да се дестилира в етерично масло.

Развитие

 • развитие на белия бор - Младите дървета има конусовидни корони. Короните на възрастните се сплесква на върха. При подходящи условия белият бор може да достигне на височина от 20 до 35 метра.
 • 20-35 м

Белият бор расте сравнително бързо, но скоростта му на растеж зависи от заобикалящата среда. При подходящи условия боровете могат да стигнат до 35 метра височина, когато станат на 100 години. В зряла възраст дърветата обичайно губят долните си клони и короната им става сплескана на върха.

Устройство

 • сплескана корона - Когато дървото е младо, короната е конусовидна, после се сплесква.
 • кора - Сиво-кафява е в долната част на ствола и оранжево-червена в горната част и по клоните.
 • прав ствол
 • корени
 • иглички - Синьо-зелени са и растат по двойки.

Стволът е прав, а клоните са подредени на пръстени около него.

Игличките растат по двойки по късите издънки. Основата на игличката е покрита с мембрана. Изпадалите борови иглички образуват бавно разлагащ се сух пласт.

Като други голосеменни, белият бор има изключително развита коренова система – основният корен стига до 8 метра дължина.

Плодник

 • яйцеклетка - За разлика от покритосеменните яйцеклетката не е заобиколена от плодник, а само се придържа от него.
 • крилато борово семенце - Развива се от яйцеклетката, щом е оплодена. Крилцата спомагат за разпространението на боровите семена.
 • 1-годишен плодник
 • 2-годишен плодник

Боровите семена са напълно развити през есента, след опрашването. Семената остават вътре в шишарката през зимата и се разпръсват през пролетта, когато семковите шишарки се разтворят.

Тъй като семената на белия бор се развиват на повърхността на плодник, подобен на люспа, той е голосеменен вид. Голосеменните плодници не раждат плод.

Шишарка

 • поленова шишарка (♂) - Прашецът се образува по подобни на люспи модифицирани листа на мъжката шишарка. Вятърът носи зрънцата цветен прашец до шишарката яйцеклетка, където те я оплождат.
 • семкова шишарка (♀) - Първоначално са зелени, после стават кафяви и дървени. Някои от люспите са плодници, които съдържат яйцеклетките.

Белият бор е еднодомен вид, т.е. и женските и мъжките репродуктивни органи (шишарки) се намират на едно и също растение. Женските шишарки, наречени семкови, образуват яйцеклетки, докато мъжките произвеждат цветен прашец.

Опрашването става в началото на лятото, когато температурата е достатъчно висока.

Анимация

 • Бял бор
 • сплескана корона - Когато дървото е младо, короната е конусовидна, после се сплесква.
 • кора - Сиво-кафява е в долната част на ствола и оранжево-червена в горната част и по клоните.
 • прав ствол
 • корени
 • иглички - Синьо-зелени са и растат по двойки.
 • развитие на белия бор - Младите дървета има конусовидни корони. Короните на възрастните се сплесква на върха. При подходящи условия белият бор може да достигне на височина от 20 до 35 метра.
 • 20-35 м
 • поленова шишарка (♂) - Прашецът се образува по подобни на люспи модифицирани листа на мъжката шишарка. Вятърът носи зрънцата цветен прашец до шишарката яйцеклетка, където те я оплождат.
 • семкова шишарка (♀) - Първоначално са зелени, после стават кафяви и дървени. Някои от люспите са плодници, които съдържат яйцеклетките.
 • яйцеклетка - За разлика от покритосеменните яйцеклетката не е заобиколена от плодник, а само се придържа от него.
 • крилато борово семенце - Развива се от яйцеклетката, щом е оплодена. Крилцата спомагат за разпространението на боровите семена.
 • 1-годишен плодник
 • 2-годишен плодник

Дикторски текст

Белият бор е светлолюбиво дърво. Наричат го също горски пионер, защото е сред първите видове, които се заселват в пострадали екосистеми, тъй като може да вирее при неблагоприятни условия. Освен това често се използва и за стабилизиране на песъчлива почва. В дивата природа предпочита киселинна почва и расте най-вече по каменисти склонове, стръмни речни брегове, хълмове, планини и други екстремни местообиталища.

Боровата дървесина е сред най-здравите леки дървени материали и се използва широко в строителството и мебелната индустрия.

Смолата в дървесината на белия бор може да се дестилира в етерично масло.

Белият бор расте сравнително бързо, но скоростта му на растеж зависи от заобикалящата среда. При подходящи условия боровете могат да стигнат до 35 метра височина, когато станат на 100 години. В зряла възраст дърветата обичайно губят долните си клони и короната им става сплескана на върха.

Стволът е прав, а клоните са подредени на пръстени около него.

Игличките растат по двойки по късите издънки. Основата на игличката е покрита с мембрана. Изпадалите борови иглички образуват бавно разлагащ се сух пласт.

Като други голосеменни, белият бор има изключително развита коренова система – основният корен стига до 8 метра дължина.

Белият бор е еднодомен вид, т.е. и женските и мъжките репродуктивни органи (шишарки) се намират на едно и също растение. Женските шишарки, наречени семкови, образуват яйцеклетки, докато мъжките произвеждат цветен прашец.

Опрашването става в началото на лятото, когато температурата е достатъчно висока.

Белият бор е еднодомен вид, т.е. и женските и мъжките репродуктивни органи (шишарки) се намират на едно и също растение. Женските шишарки, наречени семкови, образуват яйцеклетки, докато мъжките произвеждат цветен прашец.

Опрашването става в началото на лятото, когато температурата е достатъчно висока.

Свързани ресурси

Вертикално климатично райониране

В планините климатът, почвата, животинският и растителният свят се променя с промяната на...

Гигантска секвоя

Гигантските секвои са живите организми с най-голяма маса на Земята.

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

Обезлесяване

Обезлесяването има вреден ефект върху околната среда.

Жизнен цикъл на растенията

При индивидуалното развитие на мъховете, папратите, голосеменните и покритосеменните...

Конски кестен

С помощта на анимацията ще видите какви промени претърпява кестенът през различните сезони.

Анатомия на листата

Настоящата анимация представя основните видове листа, както и различията между листата на...

Дъб

Тази анимация показва как се променят дърветата през сезоните, като за пример се използва...

Типове почви (почвени профили)

Анимацията показва структурата на зоналните, каменистите и влажните типове почви.

Permian flora and fauna

This 3D scene presents the flora and fauna of the last period of the Palaeozoic Era.

Гъби

Гъбите са месестите плодни тела на организми, изградени от гъбни хифи.

Ябълка

Ябълката е един от най-популярните плодове.

Added to your cart.