Битката при Исос (333 г. пр. Хр. )

Битката при Исос (333 г. пр. Хр. )

В тази битка македонската войска на Александър Велики нанесла съкрушително поражение на превъзхождащата я по численост армия на персийския владетел Дарий III.

История и цивилизация

Ключови думи

Иса, Битката при Исус, Александър Велики, Дарий III, Darius, Александър III, битка, Персийската империя, Армия, военна история, персийски, македонски, Pinarus, тежка пехота, лека пехота, наемник, воюване, цар, боен ред, тактика, кавалерия, в древността, история

Свързани ресурси

Сцени

Исос

Персийска армия

 • С
 • конница
 • тежковъоръжена пехота
 • лековъоръжена пехота
 • гръцки наемници
 • персийска пехота

Македонска армия

 • С
 • конница
 • тежковъоръжена пехота
 • лековъоръжена пехота
 • гръцки наемници
 • персийска пехота

Етапи на битката

 • С
 • конница
 • тежковъоръжена пехота
 • лековъоръжена пехота
 • гръцки наемници
 • персийска пехота

Дикторски текст

Първи етап

Дарий III и армията му били разположени в най-източния залив на Средиземно море. Както обикновено, персийският цар заел място зад центъра, подсилен от гръцки наемници, и изпратил един отряд от другата страна на р. Пинар. Разположението било благоприятно не за него, а за по-малобройната македонска армия. Тясното пространство между залива на Исос и обкръжаващите го планини отлично подхождало на стратегията на Александър. Според плана си той преминал с армията си от другата страна на р. Пинар, където разположил войниците си.

Втори етап

Преди сражението Дарий решил да върне обратно своя отряд, разположен от другата страна на реката, докато Александър реорганизирал кавалерията си, за да защити левия фланг. Битката се водила на неравен терен. Тежката пехота на македонския десен фланг прекосила р. Пинар и изтласкала левия фланг на персите. Ожесточено сражение се разгоряло в центъра и по брега на залива. Персите имали превъзходство на неравния терен, така че македонската армия била разкъсана на две части. Двете страни претърпели големи загуби.

Трети етап

Битката приела благоприятен за македонците обрат, когато тежковъоръжените им пехотинци, които били разпръснали левия персийски фланг, атакували напредващия център на персите отстрани. Така по всички флангове македонците получили решително надмощие. Бойният ред на персите се разстроил напълно и войниците, заедно с командирите си и със своя цар, се втурнали в безредно бягство. Когато се уверил, че всичките му войски са в безопасност, Александър им дал заповед да унищожат противника.

Свързани ресурси

Македонски воин (IV в. пр. Хр.)

Воините на древното Македонско царство били страховити бойци.

Персийски воин (V в. пр.Хр.)

Отличните стрелци с лък били най-страховитите воини на персийската армия.

Гръцка и македонска фаланга

Фалангата възникнала като бойна формация на тежковъоръжената гръцка пехота.

Персийски владетел (V в. пр.Хр.)

Древните персийски владетели управлявали огромна по размери империя и имали несметни...

The Macedonian Empire

The legendary ruler and military leader, Alexander the Great, established a vast empire.

Битката при Гавгамела (331 г. пр. Хр.)

В тази битка, смятана за образец на военна тактика, Александър Велики печели решаваща...

Битка при Зама (202 г. пр. Хр.)

Решаващото сражение в хода на Втората Пуническа война, в което римската армия, водена от...

Ancient Indian war elephant

Ancient Indian war elephants were used as ´tanks´ in battles.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Macedonian siege tower (4th century BC)

The army of Alexander the Great successfully deployed siege towers in its attacks against...

Битка при Термопилите (480 г. пр. Хр.)

Това сражение от времето на Гръко-персийските войни станало известно с героичната...

Битката при Маратон (490 г. пр. Хр.)

Маратонското бягане било учредено в памет на бягането на гръцки воин след битката при...

Historical topography (battles, universal history)

Place the sites of notable battles in history on a blank map.

Persian pontoon bridge (5th century BC)

King Darius as well as Xerxes built pontoon bridges across the Bosphorus for the Persian...

Added to your cart.