Битката при Акциум

Битката при Акциум

В тази решаваща битка край бреговете на Елада Октавиан печели победа над Марк Антоний.

История и цивилизация

Ключови думи

битката при Акций, Клеопатра VII Филопатор, Марк Антоний, Октавиан, Акциум, Augustus, Quinquereme, 31 г. пр. Хр., Római Birodalom, Втори триумвират, военноморска битка, република, Hellas, Египет, Рим, морски войни, линеен кораб, флота, битка, военна история, история, в древността

Свързани ресурси

Сцени

Акциум

 • Флотата на Октавиан
 • Флотата на Антоний и Клеопатра
 • Акциум
 • Йонийско море
 • Лагер на Октавиан
 • Лагер на Марк Антоний

Гражданска война по море: битката при Акциум

След заговора срещу Юлий Цезар в Римската република избухва гражданска война. В борбата за власт остават двама: Марк Антоний и Октавиан. Първият е подкрепен от владетелката на Египет Клеопатра VII, а вторият - от римския сенат. В тази борба за единовластие решаваща се оказва битката при Акциум.

Квинкверема

Галерата с три реда гребци е характерен боен кораб в епохата на елинизма. Числото пет, което присъства в името на галерата, се отнася за броя на гребците - по двама в горните редове и по един в долния ред. Най-страшното оръжие представлявал бронзовият таран на кораба, както и абордажният мост.

Флотата на Октавиан

 • ляв фланг (Агрипа)
 • център (Л. Арунций)
 • десен фланг (Октавиан)

Съдбата на Октавиан

След победата при Акциум Октавиан остава единственият претендент за властта. Под прикритието на републиката осиновеният син на Цезар създава управлява едновластно под името Август. Принципатът е началото на империята.

Флотата на Марк Антоний и Клеопатра

 • десен фланг (Антоний)
 • ляв фланг (Созий)
 • флота на Клеопатра

Съдбата на Антоний

Марк Антоний избягва в Египет. Популярният някога пълководец е изоставен от войниците си. Дезертират 19 пехотни легии и 12 000 конници. Загубил подкрепата на войниците си Антоний се самоубива.

Съдбата на Клеопарта VІІ

По време на битката бяга в Египет, след смъртта на Антоний води преговори с Октавиан, но не приема унизителните условия и се самоубива.

Ход на битката

 • Флотата на Октавиан
 • Флотата на Антоний и Клеопатра
 • Акциум
 • Лагер на Октавиан
 • Лагер на Марк Антоний
 • ляв фланг (Агрипа)
 • център (Л. Арунций)
 • десен фланг (Октавиан)
 • десен фланг (Антоний)
 • ляв фланг (Созий)
 • флота на Клеопатра
 • десен фланг
 • Антонини

Дикторски текст

Октавиан и Антоний строят лагерите си в двата противоположни края на залива. Марс Виспасиан Агрипа блокира залива.

Поради избухналата в лагера епидемия и недостига на храна Антоний решава да разбие обсадата. Левият фланг на флотата му започва нападението.

Агрипа дава заповед на левия фланг да започне обсадна операция. Така обаче се оголва центърът, откъдето корабите на Клеопатра успяват да избягат.

Антоний, който ръководи десния фланг, се прехвърля на по-малък кораб и напуска сражението.

Свързани ресурси

Квинкверема (III в. пр. Хр.)

Платноход с няколко реда гребла, който бил типичният боен кораб през елинистическата епоха.

Древноримски военен лагер

С нарастването на територията на Римската империя в новозавоюваните земи били създавани...

Римски войник (I век пр. Хр.)

Наемните войници в армията на Древен Рим били добре обучени и снабдени с най-модерните за...

Древноегипетски платноход

Речните и морските платноходи на древните египтяни били снабдени с една мачта и гребла.

Ara Pacis Augustae (Rome, 1st century BC)

The Altar of Peace, commissioned during the reign of Augustus, was one of the most...

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Provinces and settlements of Ancient Rome

This animation presents the history of Ancient Rome throughout the centuries.

Битката при Трафалгар (1805 г.)

Британският кралски флот, воден от адмирал лорд Нелсън, побеждава обединения...

Битката при Лепанто (1571 г.)

Османската флота е разбита от флотата на Свещената лига.

Битката при Саламин (480 г. пр. Хр.)

Гръцкият флот дължал успеха си на добрата си тактика и на своите бързи и маневрени кораби.

Ютландска битка (1916г.)

Битката между британските и германските военноморски сили е най- голямото морско сражение...

Battle of Midway (1942)

One of the most important battles of World War II proved to be a turning point of the War...

Historical topography (battles, universal history)

Place the sites of notable battles in history on a blank map.

Added to your cart.