Бедуински лагер

Бедуински лагер

Полуномадският начин на живот на бедуините бил приспособен към климатичните условия и околната среда в пустинята.

Изкуства

Ключови думи

Бедуин, племена, Племенния начин на живот, номад, племе, полуномадски, пустиня, Северна Африка, Средния Изток, АРАБСКИ ПОЛУОСТРОВ, начин на живот, миграция, Шатра, лагер, Арабски, Оазис, мохамеданин, Съоръжение, в праисторически времена, галеник, животновъдството, музикален инструмент, култура, облекло, оръжие

Свързани ресурси

Въпроси

 • Какво означава думата "бедуин"?
 • Какъв бил основният поминък на бедуините?
 • Къде НЕ живеят бедуински племена?
 • Кое животно НЕ било отглеждано от бедуините?
 • Какъв е традиционният начин на живот на бедуините?
 • Коя дреха НЕ е част от традиционния бедуински мъжки костюм?
 • Кое оръжие било характерно за бедуинските воини?
 • Кое оръжие НЕ било характерно за бедуинските воини?
 • Кое било характерно за интериора на бедуинската шатра?
 • Вярно ли е, че бедуинските мъже и жени прекарвали деня общо в едната половина от шатрата?
 • Кой музикален инструмент е типичен за бедуинската култура?
 • Кое ястие НЕ присъства в традиционния обяд на бедуина?
 • От какво НЕ може да защити бедуините традиционната им шатра?
 • От какво се изготвяли покривалата за бедуинската шатра?
 • Как бедуините проветрявали шатрите си?
 • В коя страна НЕ живеят бедуини?
 • Към кой тип музикални инструменти принадлежи рабабата?
 • Към кой тип инструменти се отнася шабабата?
 • Как се наричала плетената завеса, която отделяла женското от мъжкото отделение?
 • Вярно ли е, че бедуините живеели в традиционни племенни общности?

Сцени

Бедуински лагер

 • пустиня
 • кози
 • камили
 • шатри - Те може да се разпъват и сгъват много бързо, когато групата реши да се придвижи. Осигуряват защита от слънцето, пясъка и вятъра и може да се проветряват много лесно.

Лагерът

 • куфия - Традиционен мъжки червено-бял тюрбан.
 • джелаба - Характерна за мъжете дълга роба.
 • абая - Дълга черна роба, носена от жените, обикновено извън лагера.

Шатра

 • въже за укрепване на шатрата
 • покрив на шатрата - Тъканта обикновено се изготвя от козя или камилска вълна.
 • мъжко отделение - Обикновено това отделение е по-голямо от женското и служи за приемане на гости мъже.
 • ката - Плетена завеса, която отделя мъжката и женската половина на шатрата.
 • женско отделение - Тази част служи също за съхранение на кухненските съдове, тъй като готвенето е задача на жените.
 • рейка за шатрата

Предмети на бита

Анимация

 • пустиня
 • кози
 • камили
 • шатри - Те може да се разпъват и сгъват много бързо, когато групата реши да се придвижи. Осигуряват защита от слънцето, пясъка и вятъра и може да се проветряват много лесно.
 • куфия - Традиционен мъжки червено-бял тюрбан.
 • джелаба - Характерна за мъжете дълга роба.
 • абая - Дълга черна роба, носена от жените, обикновено извън лагера.
 • въже за укрепване на шатрата
 • покрив на шатрата - Тъканта обикновено се изготвя от козя или камилска вълна.
 • мъжко отделение - Обикновено това отделение е по-голямо от женското и служи за приемане на гости мъже.
 • ката - Плетена завеса, която отделя мъжката и женската половина на шатрата.
 • женско отделение - Тази част служи също за съхранение на кухненските съдове, тъй като готвенето е задача на жените.
 • рейка за шатрата

Дикторски текст

Бедуините са полуномадско население, което населява голяма част от Северна Африка и Арабския полуостров, от Мароко до Оман. Името "бедуини" има арабски произход и означава "обитатели на пустинята".

От древни времена основният източник на прехрана за бедуините е животновъдството. Те отглеждат основно кози и камили. По време на сухия период бедуините се разселват в територии, които са разположени близо до кладенци с вода, а по време на дъждовния сезон се преместват на пасища, за да пасат своя добитък.

Бедуините живеят в шатри с продълговата форма и нисък връх. Структурата и материалите на тези жилища са приспособени към климатичните условия и околната среда на пустинята и към бедуинския бит. Те осигуряват и защита от слънцето, пясъка и вятъра, като може да бъдат проветрени лесно чрез вдигане на страничните покривала. В шатрата има две обособени отделения - за мъжете и за жените. Женската част служи и за съхраняване на кухненските съдове, тъй като готвенето е едно от основните занимания на жените.

Традиционното бедуинско облекло се състои от дълга широка роба и куфия, или тюрбан за мъжете и забрадка или було за жените. Цветът и украсата на облеклото показват към кое племе принадлежи дадено лице и какво е неговото социално положение, но зависят и от конкретните обстоятелства.

Техният начин на живот се е променил много през изминалите столетия. Днес има много малко останали номади. Към 2003 г. в света има само 21 милиона бедуини и повечето от тях са преминали към уседнал начин на живот.

Свързани ресурси

Оазис

Оазиси възникват в пустини или полупустини, в места, където има вода.

Жълт дебелоопашат скорпион

Дебелоопашатият скорпион е един от най-опасните скорпиони в света.

Едногърба камила

The dromedary is an indispensable animal for inhabitants of the deserts.

Еолични форми в пустините

Вятърът, като външна релефообразуваща сила, играе важна роля в оформянето на пустините.

Африканско село (Судан)

Африканските села са приспособени към климатичните условия. Всяко село отразява културата...

Египетски пирамиди (Гиза, ХХVІ в. пр.н.е.)

От седемте антични чудеса на света са оцелели единствено пирамидите в Гиза.

Arab warrior (6th century)

The most important weapons of medieval Arab warriors were the bow and the sword.

Native American settlement (Crow Nation)

The Crow are Native Americans who inhabited the Yellowstone River valley.

Polynesian family settlement (Samoa, 15th century)

The architecture of traditional Samoan family settlements reflect the unique culture of...

Sights of the world

A game about sights around the world.

Typical dwelling types

Every era and every culture has specific residential buildings.

Форт Низва (Оман, XVII век)

Инженерното решение на кръглата кула на най-голямата крепост на Арабския полуостров е...

Арабски халиф (7. в.)

Халифите, смятани за наследници на Мохамед, били най-важните ислямски религиозни водачи.

Облеклото на древните египтяни

Жителите на Древен Египет носели характерни дрехи и бижута

Традиционен арабски платноход (самбук)

Най-големият арабски платноход, наречен самбук, е използван най-вече като търговски кораб...

Облеклото на варварите през V век

Облеклото разкрива начина на живот и културата на хората от определена епоха и територия.

Clothing (Hungary, 10th century)

Dresses reflect the lifestyles and culture of the given era and region.

Added to your cart.