Бедуински лагер

Бедуински лагер

Полуномадският начин на живот на бедуините бил приспособен към климатичните условия и околната среда в пустинята.

Изкуства

Ключови думи

Бедуин, племена, Племенния начин на живот, номад, племе, полуномадски, пустиня, Северна Африка, Близкия Изток, АРАБСКИ ПОЛУОСТРОВ, начин на живот, миграция, Шатра, лагер, Арабски, Оазис, мохамеданин, Съоръжение, в праисторически времена, галеник, животновъдството, музикален инструмент, култура, облекло, оръжие

Свързани ресурси

Въпроси

 • Какво означава думата "бедуин"?
 • Какъв бил основният поминък на бедуините?
 • Къде НЕ живеят бедуински племена?
 • Кое животно НЕ било отглеждано от бедуините?
 • Какъв е традиционният начин на живот на бедуините?
 • Коя дреха НЕ е част от традиционния бедуински мъжки костюм?
 • Кое оръжие било характерно за бедуинските воини?
 • Кое оръжие НЕ било характерно за бедуинските воини?
 • Кое било характерно за интериора на бедуинската шатра?
 • Вярно ли е, че бедуинските мъже и жени прекарвали деня общо в едната половина от шатрата?
 • Кой музикален инструмент е типичен за бедуинската култура?
 • Кое ястие НЕ присъства в традиционния обяд на бедуина?
 • От какво НЕ може да защити бедуините традиционната им шатра?
 • От какво се изготвяли покривалата за бедуинската шатра?
 • Как бедуините проветрявали шатрите си?
 • В коя страна НЕ живеят бедуини?
 • Към кой тип музикални инструменти принадлежи рабабата?
 • Към кой тип инструменти се отнася шабабата?
 • Как се наричала плетената завеса, която отделяла женското от мъжкото отделение?
 • Вярно ли е, че бедуините живеели в традиционни племенни общности?

Сцени

Бедуински лагер

Лагерът

Шатра

Предмети на бита

Дикторски текст

Бедуините са полуномадско население, което населява голяма част от Северна Африка и Арабския полуостров, от Мароко до Оман. Името "бедуини" има арабски произход и означава "обитатели на пустинята".

От древни времена основният източник на прехрана за бедуините е животновъдството. Те отглеждат основно кози и камили. По време на сухия период бедуините се разселват в територии, които са разположени близо до кладенци с вода, а по време на дъждовния сезон се преместват на пасища, за да пасат своя добитък.

Бедуините живеят в шатри с продълговата форма и нисък връх. Структурата и материалите на тези жилища са приспособени към климатичните условия и околната среда на пустинята и към бедуинския бит. Те осигуряват и убежище от слънцето, пясъка и вятъра, като могат да бъдат проветрени лесно чрез вдигане на страничните покривала. В шатрата има две обособени отделения - за мъжете и за жените. Женската част служи и за съхраняване на кухненските съдове, тъй като готвенето е едно от основните занимания на жените.

Традиционното бедуинско облекло се състои от дълга широка роба и куфия, или тюрбан за мъжете и забрадка или було за жените. Цветът и украсата на облеклото показват към кое племе принадлежи дадено лице и какво е неговото социално положение, но зависят и от конкретните обстоятелства.

Техният начин на живот се е променил много през изминалите столетия. Днес има много малко останали номади. Към 2003 г. в света има само 21 милиона бедуини и повечето от тях са преминали към уседнал начин на живот.

Свързани ресурси

Алхамбра през ХVІ в. (Испания)

Името на този прекрасен комплекс от сгради е арабско и означава...

Традиционна японска къща (мачия)

Анимацията представя традиционната японска дървена градска къща -...

Златното сечение в живописта

Златното сечение е една класическа пропорция, която често се...

Буржоазен салон

Тази анимация сравнява съвременна дневна стая с типичния буржоазен...

Облекло (Западна Европа, 16. в.)

Облеклото отразява начина на живот и културата на населението на...

Тадж Махал (Агра, 17. век)

Мавзолеят Тадж Махал в Индия е построен от владетеля Шах Джахан в...

Облекло (Западна Европа, 18. в.)

Облеклото отразява начина на живот и културата на населението на...

Базилика "Свети Петър"

Най-големият християнски храм се намира в центъра на град Рим, въе...

Added to your cart.