Балонът на братята Монголфие (XVIII век)

Балонът на братята Монголфие (XVIII век)

Французите братя Монголфие са пионери в авиацията.

История и цивилизация

Ключови думи

Братя Монголфие, Монголфие, дирижабъл, авиация, балон с горещ въздух, изобретател, Изобретения, балон, термодинамика, история на науката, изобретение, Френски, Париж, Физика, лифт, закони газове, Механика, техника, Франция, в праисторически времена, история

Свързани ресурси

Въпроси

 • Какви са по народност братя Монголфие?
 • Първоначално искали да напълнят балона с газообразно вещество, което се оказва леснозапалимо и няма как да бъде складирано. Кое е това вещество?
 • Кога братята Монголфие представят откритието си за пръв път публично?
 • Как реагирали хората от селата на пристигащия от Париж балон?
 • Кога за пръв път в балона на Монголфие се качва човек?
 • Как, според легендата, братя Монголфие доказали, че летенето не вреди на живите същества?
 • Какво се случва с единия от братята през 1784 г., когато за първи път лети с балона?
 • Кой френски владетел наблюдава издигането на балона на 29 септември 1783 г.?
 • Вярно ли е, че братя Монголфие получават от краля благороднически сан и пожизнена рента, заради откритията си?
 • Вярно ли е, че непросветените хора смятали балона за дело на сатаната?
 • Вярно ли е, че дълго преди братя Монголфие Леонардо да Винчи също конструирал летящ балон?
 • С помощта на какво братята осъществяват хоризонталното движение на балона?
 • Кое от следните открития предшества откриването на балона на братята Монголфие?
 • На каква височина се издига балона по време на първия полет с хора?
 • Какво газообразно вещество използват най-напред за балоните в края на XVIII век?
 • Коя академична организация приема братята Монголфие за свои членове?
 • Какъв тип балон изобретяват братята Монголфие?
 • Какъв е диаметърът на първия публично показан балон?
 • Защо опитите с водна пара се оказват неуспешни?
 • Какви хора е искал да качи в балона кралят при първия експеримент?
 • През коя епоха са живели и творили братята Монголфие?
 • Кое от следните открития НЕ е направено през XVIII век?
 • С помощта на какво се осъществява вертикалното движение на балона?
 • Кой НЕ е съвременник на братята Монголфие?
 • Кой е съвременник на братята Монголфие?

Сцени

Свързани ресурси

Балон с горещ въздух (аеростат)

Специален вид въздушен балон, който е запълнен с горещ въздух.

История на авиацията

Тази анимация представя кратка история на авиацията от Средновековието до наши дни.

Облекло (Западна Европа, 18. в.)

Облеклото отразява начина на живот и културата на населението на даден регион.

Zeppelin airship, LZ 129 Hindenburg

A Zeppelin is a type of rigid-framed airship.

Zeppelin airship, LZ 17 Sachsen (1913)

A Zeppelin is a type of controllable, rigid airship.

Otto Lilienthal’s glider

The German engineer Otto Lilienthal was the first person to make successful flights with...

Submarine operation

Submarines submerge and surface by changing the average density of the hull.

Added to your cart.