Бактерии (за напреднали)

Бактериите са едноклетъчни живи организми без ядро с размери от няколко микрометра.

Свързани ресурси

Коензим А

Преносител на ацетилни групи, който участва в анаболитни и...

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от...

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се...

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на...

АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

Колко е голяма една бактерия?

В урока се разказва за структурата на бактериите, тайната...

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират...

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през...

Added to your cart.