Bacteria (advanced)

Bacteria are unicellular organisms that have no nuclei and are a few micrometres in length

Свързани ресурси

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на...

Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните...

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират...

Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в...

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от...

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки),...

Коензим А

Преносител на ацетилни групи, който участва в анаболитни и...

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се...

Added to your cart.