Атмосферна циркулация

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора предизвиква атмосферна циркулация, която се влияе от различни фактори, включително въртенето на Земята около оста ѝ.

География и икономика

Ключови думи

атмосферната циркулация, Атмосферната циркулация, търговията на вятъра, полярен вятър, западни ветрове, Кориолис ефект, тропическа зона, умерения пояс, студена зона, джет поток, циклон, антициклон, атмосферна клетка, слънчевата радиация, загряване, атмосфера, Земя, тропосфера, въздушно налягане, вятър, безветрена зона, природа, география

Свързани ресурси

Сцени

Неподвижна Земя

 • Северен полюс
 • Северен полярен кръг
 • Северна тропична окръжност
 • Екватор
 • Южна тропична окръжност
 • Южен полярен кръг
 • Южный полюс
 • тропосфера
 • В
 • Н

Въртяща се Земя

 • Северен полюс
 • Северен полярен кръг
 • Северна тропична окръжност
 • Екватор
 • Южна тропична окръжност
 • Южен полярен кръг
 • Южный полюс
 • полярни ветрове
 • западeн пренос
 • пасати
 • В
 • Н

Ефект на Кориолис

 • Северен полюс
 • Северен полярен кръг
 • Северна тропична окръжност
 • Екватор
 • Южна тропична окръжност
 • Южен полярен кръг
 • Южный полюс

Циркулационни кръгове

 • Северен полюс
 • Северен полярен кръг
 • Северна тропична окръжност
 • Екватор
 • Южна тропична окръжност
 • Южен полярен кръг
 • Южный полюс
 • полярни ветрове
 • западeн пренос
 • пасати

Тропичен пояс

 • Северен полюс
 • Северен полярен кръг
 • Северна тропична окръжност
 • Екватор
 • Южна тропична окръжност
 • Южен полярен кръг
 • Южный полюс
 • тропосфера
 • пасати
 • североизточни пасати
 • безветрена зона
 • югоизточни пасати
 • В
 • Н
 • възходящ въздушен поток
 • низходящ въздушен поток

Умерен пояс

 • Северен полюс
 • Северен полярен кръг
 • Северна тропична окръжност
 • Екватор
 • Южна тропична окръжност
 • Южен полярен кръг
 • Южный полюс
 • западни ветрове (северозападен вятър)
 • В
 • Н

Полярен пояс

 • Северен полюс
 • Северен полярен кръг
 • Северна тропична окръжност
 • Екватор
 • Южна тропична окръжност
 • Южен полярен кръг
 • Южный полюс
 • полярни ветрове
 • полярни ветрове (североизточен вятър)
 • В
 • Н

Анимация

 • Северен полюс
 • Северен полярен кръг
 • Северна тропична окръжност
 • Екватор
 • Южна тропична окръжност
 • Южен полярен кръг
 • Южный полюс
 • тропосфера
 • полярни ветрове
 • западeн пренос
 • пасати
 • западни ветрове (северозападен вятър)
 • североизточни пасати
 • безветрена зона
 • югоизточни пасати
 • полярни ветрове (североизточен вятър)
 • В
 • Н
 • възходящ въздушен поток
 • низходящ въздушен поток

Дикторски текст

На повърхността на Земята слънчевата топлина се разпределя неравномерно. Близо до Екватора под въздействието на по-интензивното слънчево греене въздухът се затопля, разширява се, става по-лек и се издига нагоре. В по-високите слоеве на атмосферата въздухът се охлажда, сгъстява се и като по-плътен и тежък се спуска към полюсите.
Причината за явлението се състои в това, че въздухът непосредствено над полюсите е по-плътен и налягането му е по-високо, а в по-горните и разредени слоеве на атмосферата налягането е по-ниско. Приближаващите се към полюсите въздушни маси под въздействието на по-високото си налягане се спускат към земната повърхност и след това се преместват по посока на екваториалните области, където налягането е по-ниско.
Тази идеална атмосферна циркулация би могла да се осъществи, ако Земята беше неподвижна.

Но нашата планета се върти, поради което вместо подобна циркулация в тропосферата на Южното и Северното полукълбо под действието на силата на Кориолис са се формирали така наречените циркулационни кръговепо три във всяко полукълбо. Успоредно на Екватора се разполага тропическият кръг, близо до полюсите – полярният, а между ширините от 30° до 60° – кръгът на умерения пояс.

Поради въртенето на Земята въздушните потоци циркулират не в посока север-юг, а се отклоняват на запад. Това отклонение възниква под въздействието на силата на Кориолис. Земното въртене от запад на изток е отклоняваща сила, която се отразява върху посоката на движение на въздушните маси.

Тропичната атмосферна циркулация, известна като пасатна система, се формира край Екватора. На Екватора въздухът се нагрява, след това, издигайки се към по-високите слоеве на атмосферата, се охлажда, водните пари в него кондензират и на земната повърхност падат валежи, които създават условия за възникването на влажните екваториални гори.
Въздушните потоци с високо атмосферно налягане започват да се преместват към тропиците. На 25° с. и ю.ш. въздушните маси се спускат надолу и движейки се над повърхността на Земята, се връщат назад към Екватора, където атмосферното налягане е по-ниско. Низходящият клон на пасатния вятър вече не съдържа влага, което води до възникването на пустини. Движението на въздуха от тропиците към Екватора е постоянно.

Полярните циркулационни кръгове се формират близо до полюсите. Ниските температури са причина за формиране на зона с високо атмосферно налягане, от която се движи полярен въздух в посока към зоната с ниско атмосферно налягане около Екватора. При движението си към Екватора въздухът постепенно се нагрява и се издига нагоре. Във височина той отново се охлажда и образува слоеве с високо атмосферно налягане, под действието на което въздушните маси се връщат обратно към полюса, където атмосферното налягане във високите слоеве е по-ниско.

Кръгът на атмосферната циркулация в умерените ширини се формира между екваториалните и полярните кръгове. На тяхната дейност оказват влияние низходящите разклонения на пасатния вятър, тъй като въздушният поток се премества не само към Екватора, но и към полюсите. Ветровете в умерените ширини се наричат още и западни ветрове, защото те носят влажни въздушни потоци от запад.

За образуването на циркулационните кръгове на умерените ширини голямо значение имат височинните струйни течения. Това са западни ветрове, формиращи се във високите слоеве на атмосферата на границите на циркулационните кръгове и движещи се около Земята с голяма скорост. Те играят значителна роля за възникването на циклоните и антициклоните.

Свързани ресурси

Местни ветрове

Основни типове местни ветрове: планинско-долинни, бризи и духащи надолу по склона ветрове.

Кръговрат на водата (базово ниво)

Водата на Земята непрекъснато променя агрегатното си състояние. Кръговратът на водата...

Еолични форми в пустините

Вятърът, като външна релефообразуваща сила, играе важна роля в оформянето на пустините.

Вертикално климатично райониране

В планините климатът, почвата, животинският и растителният свят се променя с промяната на...

Торнадо

Кратковременното, но изключително силно торнадо може да нанесе големи опустошения.

Инструменти за навигация от миналото

През вековете са изобретени много находчиви инструменти, които да помагат при...

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва...

Метеорологични уреди

Тази анимация показва уредите, използвани за изследване на атмосферните явления.

Метеорологични уреди

Анимацията показва уредите за изследване на атмосферните явления.

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Образуване на облаци, валежи, видове облаци

Водата се изпарява, превръща се в разнообразни по форма облаци, а след това пвъв вид на...

Мусонни ветрове

През лятото мусонните ветрове носят обилни дъждове от морето към сушата.

Циклони и антициклони в умерените ширини

Циклоните са големи атмосферни вихри с обхват от няколко хиляди километра, в които се...

Aeolian landforms on coasts and steppes

Wind, as an external force, plays an important role in shaping coastal areas and steppes.

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

El Niño

A periodic climate pattern that occurs across the tropical Pacific Ocean every five years.

Tropical cyclones

Cyclones are large areas of swirling air with clouds and precipitation being formed inside.

Added to your cart.