Английски боен кораб (18. в.)

Английски боен кораб (18. в.)

Английските платноходи били най-добрите кораби през 17. – 19. в.

История и цивилизация

Ключови думи

линеен кораб, английски военен кораб, галеон, HMS Виктори, Адмирал Лорд Нелсън, кораб, платноходка, военноморски флот, Битката при Трафалгар, Англия, война, воюване, море, история, в праисторически времена

Свързани ресурси

Сцени

Боен кораб

Вид отгоре

Кърма

Разрез

 • главна палуба
 • оръдейна палуба
 • главна мачта
 • горен склад
 • барутен погреб
 • оръдейни отвърстия
 • железни оръдия
 • корабен корпус
 • корабно дъно

Конструкция

 • корабни въжета
 • бизанмачта
 • главна мачта
 • флаг
 • фокмачта
 • платна
 • бушприт (греда, излизаща от носа)
 • нос
 • корабен корпус
 • кил
 • рул
 • кърма
 • лампа
 • гарваново гнездо
 • въжена стълба
 • рея
 • дърворезба
 • котва
 • шлюпка/корабна лодка
 • отвърстие за оръдие

Анимация

Дикторски текст

Още през Античността и Средновековието в Световния океан се провели редица съдбоносни сражения. През Новото време, в колониалната надпревара бойните кораби играели още по-важна роля, отколкото преди това. Често пъти това време е наричано епоха на мореплаването.

Първоначално португалците и испанците строели най-добрите кораби и били първите, които колонизирали земи извън Европа. По-късно Англия построила най-силния флот за времето си и добила първенство в колонизацията, ставайки "Владетелка на моретата".

Легендарните линейни кораби от Кралския флот през 18. в. били разработени на базата на галеоните от 17. в. Терминът "линеен кораб" е свързан с ролята на тези кораби в битките. Корабите от флота формирали линия от край до край, тъй като всеки кораб можел да стреля странично от корпуса си само от едната страна. Линейните кораби били големи тежковъоръжени платноходи с мощни оръдия.

Най-големите кораби носели на борда си повече от сто оръдия, разположени на главната и на оръдейната палуба. Корпусът се състоял от няколко палуби, като най-важна била главната палуба, под нея били оръдейните палуби и различни други палуби, докато на най-ниското ниво, където се съхранявали барутът и баластът, се намирал трюмът. Тези кораби се обслужвали от големи екипажи, често наброяващи няколкостотин души.

Един от най-известните и успешни линейни кораби на Кралския флот бил "Виктори", построен през 1765 г. Най-голяма известност добил като легендарен флагман на лорд Нелсън по време на битката при Трафалгар през 1805 г.

Свързани ресурси

Корабно оръдие, 17. в.

Оръдия били използвани и в морските сражения.

Sailing ships

Schooners, first built in the Netherlands in the 17th century, were mainly used as...

Древногръцки търговски кораб

Древните гърци станали известни като „морските превозвачи“ благодарение на своите модерни...

Войните на Наполеон

Наполеон І, който се коронясва за император, е един от най-гениалните пълководци в историята.

Пощенски дилижанс (Великобритания, ХVІІІ век)

Преди появата на моторните превозни средства писмата и другите пощенски пратки стигали до...

Битката при Трафалгар (1805 г.)

Британският кралски флот, воден от адмирал лорд Нелсън, побеждава обединения...

Корабът „Санта Мария" (XV век)

Тримачтовата карака (голям тримачтов кораб) „Санта Мария" е флагманският кораб при...

Battleship (HMS Dreadnought, 1906)

HMS Dreadnought revolutionised battleship-building in the 20th century.

Junk

A sailing vessel with characteristic lugsails used for both military and trade purposes.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Polynesian catamaran

Polynesians travelled huge distances with their specially designed boats.

Tower of London (16th century)

The intriguing history of this historic castle spans nearly a thousand years.

Традиционен арабски платноход (самбук)

Най-големият арабски платноход, наречен самбук, е използван най-вече като търговски кораб...

Кораб "Мисури" (САЩ, 1944 г.)

Американският боен кораб "Мисури" е спуснат във вода за първи път по време на Втората...

Викингски кораб (10. в.)

Тези отлични корабостроители и моряци плавали на големи разстояния по морета и реки.

Легендарното пътeшествие на Дарвин

Легендарното пътешествие на Дарвин с кораба "Бигъл" изиграва решаваща роля в оформянето...

Квинкверема (III в. пр. Хр.)

Платноход с няколко реда гребла, който бил типичният боен кораб през елинистическата епоха.

Bireme (ancient oared warship)

A bireme is a type of ancient warship, with a characteristic pointed bow and two decks of...

"Титаник" (1912)

В началото на ХХ в. "Титаник" е най-големият пътнически кораб в света.

Jamestown (17th century)

Jamestown, founded in 1607, was the first permanent English settlement on the east coast...

Added to your cart.