Английски боен кораб (18. в.)

Английските платноходи били най-добрите кораби през 17. – 19. в.

Свързани ресурси

Мохандас Карамчанд Ганди

В целия свят личността на Ганди е символ на мирната борба за...

Тъкачна фабрика, 19. в.

Благодарение на изобретенията през 18. в. текстилната индустрия се...

Битката при Аустерлиц

Битката при Аустерлиц през 1805 година е едно от най-важните...

Обединение на Германия (1990)

През XIX, под предводителството на прусите се обединяват...

Добивът на полезни изкопаеми в епохата на индустриалната революция

В края на ХІХ век, в резултат на големия глад за суровини, бурно...

Крайцер "Аврора" (1900г.)

Името на руския брониран крайцер става добре познато по време на...

Калвинисткият колеж в гр. Дебрецен, Унгария (18. в.)

Едно от най-старите учебни заведения в Унгария, където са учили...

Статуята на Свободата (Ню Йорк)

Статуята на Свободата е подарък от Франция на САЩ за...

Added to your cart.