Аминокиселини

Аминокиселини

Аминокиселините са мономери на протеините.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

аминокиселина, аргинин, аспарагин, аспарагинова киселина, цистеин, фенилаланин, глицин, глутамин, глутаминова киселина, хистидин, изолевцин, левцин, лизин, метионин, пролин, тирозин, треонин, триптофан, серин, валин, аланин, протеин, пептид, пептидна връзка, амидна връзка, цвитерйонна структура, неполярни странични вериги, полярна странична верига, молекула, химия, Органична химия

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Alanine (C₃H₇NO₂)

A non-polar amino acid. L and D molecules are mirror images of each other.

Arginine

One of the twenty protein-building amino acids.

Asparagine

One of the twenty protein-building amino acids.

Aspartic acid

One of the twenty protein-building amino acids.

Cysteine

An amino acid containing sulphur, one of the amino acids that make up proteins.

Glutamic acid

One of the 20 amino acids that make up proteins.

Glutamine

One of the 20 amino acids that make up proteins.

Histidine

One of the 20 amino acids that make up proteins.

Isoleucine

One of the 20 amino acids that make up proteins.

Leucine

One of the 20 amino acids that make up proteins.

Lysine

One of the 20 amino acids that make up proteins.

Methionine

A sulphur-containing amino acid.

Phenylalanine

One of the 20 amino acids that make up proteins.

Proline

One of the 20 amino acids that make up proteins. Its amino group and the 3rd carbon atom...

Serine

One of the 20 amino acids that make up proteins.

Threonine

One of the 20 amino acids that make up proteins.

Tyrosine

One of the 20 amino acids that make up proteins. It contains an aromatic ring as part of...

Tryptophan

One of the 20 amino acids that make up proteins. It contains an aromatic ring as part of...

Valine

One of the 20 amino acids that make up proteins.

Структура на протеините

Структурата и пространствената организация на полипептидните вериги определят...

Secondary structure of proteins

Polypeptide chains are composed of amino acids and can appear in alpha-helix or...

Азотен цикъл

Азотът в атмосферата се свързва от бактерии и се използва от живите организми под формата...

Производство на амоняк (синтез на Хабер – Бош)

При индустриалното производство на амоняк от газовете азот и водород се използва желязо...

Пептидна връзка

Аминокиселините, които влизат в състава на белтъците, се свързват помежду си чрез...

Амониев йон (NH₄⁺)

Сложен (комплексен) йон, който се образува, когато протон се свърже с азотния атом от...

Haemoglobin

Oxygen carrier protein in our red blood cells.

Optical isomerism

Mirror image isomers of asymmetrical shapes and solids are non-superimposable.

Амоняк (NH₃)

Амонякът е безцветен газ с остра характерна миризма. Неговият воден разтвор се нарича...

Fibroin

Fibroin is a fibrillar protein excreted by silkworms.

Glycylglycine (C₄H₈N₂O₃)

The simplest peptide, formed from two glycine molecules by a peptide bond.

Added to your cart.