American bison

The American bison is the largest land animal in North America.

Свързани ресурси

Медоносна пчела

Пчелите произвеждат мед, който е сладко хранително вещество.

Видра

Видрата е хищно живоно, което живее близо до водоеми.

Зелена водна жаба

Анатомията на земноводните е показана чрез тази на обикновените жаби.

Сладководна бисерна мида

Широкоразпространено сладководно мекотело.

Речен рак

Голям сладководен рак, широко разпространен в Европа.

Майски бръмбар

Майският бръмбар е широко разпространен в европа. Ларвите му се...

Лъв

Кралят на животните, лъвът, е връх на хранителната верига в...

Полярни животни

В това видео са представени животните, които живеят в студените...

Added to your cart.