Алкани

Хомоложен ред на наситените въглеводороди.

Свързани ресурси

Получаване на водороден газ

Как да получим водороден газ с помощта на цинков прах и солна...

Производство на етилен и неговото взаимодействие с бромна вода

Етиленът, получен при загряване на полиетилен, обезцветява...

Бензен (C₆H₆)

Бензенът е най-простият ароматен въглеводород.

Етин (ацетилен) (C₂H₂)

Първият член от хомоложния ред на алкините.

Химици в Арктика

Намираме се в северните райони на Норвегия. Това място ще приюти...

Молекула на мазнина

Триглицерид, съдържащ остатъци на ненаситени мастни киселини. На...

Пентан (C₅H₁₂)

Петият член в хомоложния ред на алканите. Безцветна горима течност.

Added to your cart.