Алкални батерии

Електричният ток през алкалните батерии е резултат от протичащите в тях електрохимични реакции.

Свързани ресурси

Генератори и електромотори

Генераторите превръщат механичната енергия в електрична, а...

Отражение и пречупване на светлината

Когато един лъч достигне границата между две среди с различен...

Електрически двигатели

Електрическите двигатели присъстват в различни области на нашето...

Лабораторията на Никола Тесла (Шорхем, САЩ)

Инженер-изобретател предимно в областта на електротехниката,...

Никола Тесла

Легендарен изобретател, полудял учен или най-големият гений на...

Лампа с нажежаема жичка

Едисон – американски електроинженер, изобретил през 1879 г. лампа...

Принцип на действие на атомната електроцентрала

В следващия филм е показана работата на една атомна...

Електродвигател за постоянен ток

Между постоянните магнити на електродвигателя за постоянен ток е...

Added to your cart.