Alanine (C₃H₇NO₂)

Alanine (C₃H₇NO₂)

A non-polar amino acid. L and D molecules are mirror images of each other.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

аланин, Ала, аминокиселина, протеин, пептид, полипептидната, неполярни странични вериги, коприна, амфотерен, пептидна връзка, амидна връзка, аминокиселинна последователност, молекула, химия, биохимия, биология

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Аминокиселини

Аминокиселините са мономери на протеините.

Optical isomerism

Mirror image isomers of asymmetrical shapes and solids are non-superimposable.

Пептидна връзка

Аминокиселините, които влизат в състава на белтъците, се свързват помежду си чрез...

Паяжинна нишка, паяжинна мрежа

Плътността на паяжинната нишка е по-малка от тази на найлоновите нишки, а нейната якост...

Added to your cart.