Акрополът (Атина, 5. в. пр.Хр.)

Атинският акропол е една от най-прочутите крепости в света, построена при управлението на Перикъл.

Свързани ресурси

Древноримски обсадни машини

Римските завоеватели притежавали ефикасни обсадни машини,...

Римски гладиатори (II век)

Гладиаторите били бойци, които с битки помежду си или с диви...

Историята на Моисей

Историята за раждането и делата на библейския пророк Моисей.

Зикурат (Ур, III хил. пр.Хр.)

Зикуратите били типични стъпаловидни пирамиди, използвани за...

Египетски фараон и неговата съпруга (II хил. пр.Хр.)

Египетските фараони били почитани като богове, те били господари...

Персийски владетел (V в. пр.Хр.)

Древните персийски владетели управлявали огромна по размери...

Дворецът в Кносос (II хилядолетие пр. Хр.)

Най-големият комплекс от сгради от бронзовата епоха на остров...

Битката при Кадеш (1285 г. пр.Хр.)

Една от най-значимите битки между хетите и египтяните в Древния...

Added to your cart.