АДФ, АТФ

АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

Биология и здравно образование

Ключови думи

ADP, ATP, аденозин дифосфат, аденозин трифосфат, молекула за съхранение на енергия, за пренос на енергия молекула, нуклеотид, метаболитни процеси, macroerg връзка, рибоза, аденин, фосфатна група, биология, биохимия, химия

Свързани ресурси

Сцени

АДФ

АДФ пространствена структура

АТФ

АТФ пространствена структура

Анимация

Дикторски текст

Нуклеотидите, влючително АТФ и АДФ, се състоят от три компонента: пентоза, т.е. монозахарид с пет въглеродни атома, азотна база и фосфатна група. В АТФ (аденозинтрифосфат) пентозата е рибоза, а базата е аденин. Аденинът е прикрепен към първия въглероден атом в молекулата на рибозата, а трите фосфатни групи са прикрепени към петия въглероден атом. Връзката между втората и третата фосфатна група е макроергична (богата на енергия). При нейното разкъсване се освобождават 31 кДж/мол енергия и се образува АДФ.

АТФ е необходим за метаболизма на клетките. При процеси, поглъщащи енергия, макроергичната връзка се разкъсва и освободената енергия се използва за извършващите се процеси. При някои процеси, освобождаващи енергия, се свързват АДФ и фосфорна киселина и се образува АТФ. Енергията, освободена при реакцията, се използва за формирането на връзката.

Свързани ресурси

Фосфорна киселина (H₃PO₄)

Фосфорната киселина се използва като овкусител за газирани напитки и в ежедневието за...

Beta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

A crystalline compound found in nucleic acids, coenzymes, nucleotides and nucleosides.

Phosphate ion (PO₄³⁻)

A compound ion formed when a phosphoric acid molecule releases a proton.

Purine (C₅H₄N₄)

A heterocyclic aromatic organic compound, its derivatives include guanine and adenine.

Коензим А

Преносител на ацетилни групи, който участва в анаболитни и катаболитни процеси.

НАД, НАДФ, НАДФ.Н₂

НАД е коензим с важна роля в катаболитните процеси, докато НАДФ е важен за анаболитните...

Фотосинтеза (базово ниво)

Растенията могат да превръщат неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в...

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през клетъчната мембрана

Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните рекции. Активността им може...

D-ribose (C₅H₁₀O₅)

The open-chain version of ribose, which occurs naturally in nucleic acids, coenzymes,...

Added to your cart.