АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

Биология и здравно образование

Ключови думи

ADP, ATP, аденозин дифосфат, аденозин трифосфат, молекула за съхранение на енергия, за пренос на енергия молекула, нуклеотид, метаболитни процеси, macroerg връзка, рибоза, аденин, фосфатна група, биология, биохимия, химия

Свързани ресурси

Сцени

АДФ

Нуклеотидите, влючително АТФ и АДФ, се състоят от три компонента: пентоза, т.е. монозахарид с пет въглеродни атома, азотна база и фосфатна група. В АТФ (аденозинтрифосфат) пентозата е рибоза, а базата е аденин. Аденинът е прикрепен към първия въглероден атом в молекулата на рибозата, а трите фосфатни групи са прикрепени към петия въглероден атом. Връзката между втората и третата фосфатна група е макроергична (богата на енергия). При нейното разкъсване се освобождават 31 кДж/мол енергия и се образува АДФ.

АТФ е необходим за метаболизма на клетките. При процеси, поглъщащи енергия, макроергичната връзка се разкъсва и освободената енергия се използва за извършващите се процеси. При някои процеси, освобождаващи енергия, се свързват АДФ и фосфорна киселина и се образува АТФ. Енергията, освободена при реакцията, се използва за формирането на връзката.

АДФ пространствена структура

Нуклеотидите, влючително АТФ и АДФ, се състоят от три компонента: пентоза, т.е. монозахарид с пет въглеродни атома, азотна база и фосфатна група. В АТФ (аденозинтрифосфат) пентозата е рибоза, а базата е аденин. Аденинът е прикрепен към първия въглероден атом в молекулата на рибозата, а трите фосфатни групи са прикрепени към петия въглероден атом. Връзката между втората и третата фосфатна група е макроергична (богата на енергия). При нейното разкъсване се освобождават 31 кДж/мол енергия и се образува АДФ.

АТФ е необходим за метаболизма на клетките. При процеси, поглъщащи енергия, макроергичната връзка се разкъсва и освободената енергия се използва за извършващите се процеси. При някои процеси, освобождаващи енергия, се свързват АДФ и фосфорна киселина и се образува АТФ. Енергията, освободена при реакцията, се използва за формирането на връзката.

АТФ

Нуклеотидите, влючително АТФ и АДФ, се състоят от три компонента: пентоза, т.е. монозахарид с пет въглеродни атома, азотна база и фосфатна група. В АТФ (аденозинтрифосфат) пентозата е рибоза, а базата е аденин. Аденинът е прикрепен към първия въглероден атом в молекулата на рибозата, а трите фосфатни групи са прикрепени към петия въглероден атом. Връзката между втората и третата фосфатна група е макроергична (богата на енергия). При нейното разкъсване се освобождават 31 кДж/мол енергия и се образува АДФ.

АТФ е необходим за метаболизма на клетките. При процеси, поглъщащи енергия, макроергичната връзка се разкъсва и освободената енергия се използва за извършващите се процеси. При някои процеси, освобождаващи енергия, се свързват АДФ и фосфорна киселина и се образува АТФ. Енергията, освободена при реакцията, се използва за формирането на връзката.

АТФ пространствена структура

Нуклеотидите, влючително АТФ и АДФ, се състоят от три компонента: пентоза, т.е. монозахарид с пет въглеродни атома, азотна база и фосфатна група. В АТФ (аденозинтрифосфат) пентозата е рибоза, а базата е аденин. Аденинът е прикрепен към първия въглероден атом в молекулата на рибозата, а трите фосфатни групи са прикрепени към петия въглероден атом. Връзката между втората и третата фосфатна група е макроергична (богата на енергия). При нейното разкъсване се освобождават 31 кДж/мол енергия и се образува АДФ.

АТФ е необходим за метаболизма на клетките. При процеси, поглъщащи енергия, макроергичната връзка се разкъсва и освободената енергия се използва за извършващите се процеси. При някои процеси, освобождаващи енергия, се свързват АДФ и фосфорна киселина и се образува АТФ. Енергията, освободена при реакцията, се използва за формирането на връзката.

Анимация

Дикторски текст

Нуклеотидите, влючително АТФ и АДФ, се състоят от три компонента: пентоза, т.е. монозахарид с пет въглеродни атома, азотна база и фосфатна група. В АТФ (аденозинтрифосфат) пентозата е рибоза, а базата е аденин. Аденинът е прикрепен към първия въглероден атом в молекулата на рибозата, а трите фосфатни групи са прикрепени към петия въглероден атом. Връзката между втората и третата фосфатна група е макроергична (богата на енергия). При нейното разкъсване се освобождават 31 кДж/мол енергия и се образува АДФ.

АТФ е необходим за метаболизма на клетките. При процеси, поглъщащи енергия, макроергичната връзка се разкъсва и освободената енергия се използва за извършващите се процеси. При някои процеси, освобождаващи енергия, се свързват АДФ и фосфорна киселина и се образува АТФ. Енергията, освободена при реакцията, се използва за формирането на връзката.

Свързани ресурси

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Колко е голяма една бактерия?

В урока се разказва за структурата на бактериите, тайната...

Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в...

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки),...

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират...

Бактерии (за напреднали)

Бактериите са едноклетъчни живи организми без ядро с размери от...

Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните...

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се...

Added to your cart.