1,1,2,2-tetrafluorethylene (C₂F₄)

1,1,2,2-tetrafluorethylene (C₂F₄)

Colourless, odourless gas, the monomer of teflon.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

тетрафлуоретилен, тефлон, Алкил халид, халоген, съдържащ органично съединение, полимеризация, мономер, полимер, топлоустойчив, Органична химия, химия

Свързани ресурси

Етен (етилен) (C₂H₄)

Първият член от хомоложния ред на 1-алкените.

Полимеризация на етена (етилена)

Чрез полимеризация на етена (етилена) се получава синтетично вещество, наречено полиетилен.

Hydrogen-fluoride (HF)

One of the hydrogen halides, a highly aggressive substance - it even attacks glass.

Присъединяване

Реакция, при която от молекулите на две изходни вещества се получава само един нов продукт.

Fluorine (F₂)

The lightest halogen, a pale yellow-green, toxic gas, extremely reactive. Its best known...

Сравнение на халогените

Халогенните елементи: флуор, хлор, бром, йод и астат, са група в периодичната таблица и...

Boron trifluoride (BF₃)

Colourless, heavier-than-air gas with a pungent odour. It forms white fumes in moist air.

Added to your cart.