Yayınevimiz tarafından geliştirilen dijital sınıf defteri, günlük verilerin ve idari işlerin tek bir arayüzde yapılmasına olanak sağlayan bir bilgi sistemidir. Kullanıldığında geleneksel sınıf defterleri gereksizleşir ve öğretmenlerin idari yükleri azalır.

Okul

servis ücreti

200

EUR

/ Yıl

Student

kullanım ücreti

2

EUR

/ Öğrenci / Yıl

Try it now

Access to the digital school register is granted to the user levels listed below.
The demo version of mozaLog can be tried with all user levels, but certain features are available only in the full version.

Öğretmen

Okul müdürü

Ebeveyn

Öğrenci

Administrator

Start demo as teacher
 • Managing lessons
 • Entering study material
 • Term-final and year-final evaluation
 • Student school diaries
 • Student school reports
 • Daily absences
 • Timtable overview
 • Praises and reprimands
 • Planning and notifying students of tests
 • Messages to teachers, parents and students
 • Statistics of progress, academic achievement and absences
Start demo as school head teacher
 • Importing data (students, teachers, timetable)
 • Managing timetables
 • Managing school year schedule
 • Covers, cancelled lessons
 • Lesson swaps, rescheduled lessons
 • Collective events
 • Teachers', students' and parents' data
 • Managing users
 • Finalising school year
 • Printing entire school register
 • Statistics of progress, academic achievement, number of students and absences
 • School settings
 • Data dictionary

Option to have teacher rights

Start demo as parent

Access to children's school data:

 • Daily lessons and study material
 • School diaries, school reports
 • Praises and reprimands
 • Daily absences
 • Absence statistics
 • Weekly timetable
 • Personal data
 • Messages to teachers, appointments for consultation with teachers
 • Email notifications of children's marks, absences, praises and reprimands, as well as school programs and assignments
Start demo as student
 • Daily lessons, study material
 • School diaries, school reports
 • Praises and reprimands
 • Daily absences
 • Weekly timetable
 • Personal data
 • Messages to teachers
 • Managing summer practises and community services
 • Email notifications of children's marks, praises and reprimands, as well as school programs and assignments
Start demo as administrator
 • Importing data (students, teachers, timetables)
 • Managing timetables
 • Managing school year schedule
 • Covers, cancelled lessons
 • Lesson swaps, rescheduled lessons
 • Collective events
 • Teachers', students' and parents' data
 • Managing users
 • Finalising school year
 • Printing entire school register
 • Statistics of progress, academic achievement, number of students and absences

Option to have teacher rights

The user interface and menu items of mozaLog demo are displayed in the selected language. The contents, such as student or subject names, are samples only and will be displayed in English.

Sipariş

Neden mozaLog?

Her yerden ulaşılabilir

Dijital sınıf defterine internet bağlantısına sahip herhangi bir bilgisayar, tablet, PC veya akıllı telefon yardımıyla ulaşılabilir. Kullanılması için ek program yüklemeye gerek yoktur, yalnızca bir web tarayıcı yeterlidir.

Stabil

Dijital sınıf defteri günün 24 saati geniş bantlı sunucularla desteklendiğinden aynı anda binlerce kişi tarafından bile kullanılabilir.

Çok yönlü

mozaLog öğretmenlerin idari yüklerini azaltır. Ayrıca kurum içi ve ailelerle iletişim için de etkili bir araçtır. Arayüzü kullanmak için temel bilgisayar bilgisi yeterdir.

Güvenli

Yazılım dijital sınıf defterinin tüm veritabanını günlük olarak yedekleyen uzmanlar tarafından denetlenmektedir.

İletişim

mozaLog okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve aileler arasında doğrudan ve en üst düzeyde iletişim sağlar.

İdare işleri, yapmak gereken görevler ve bunların gerçekleşmesi de kolayca kontrol edebilir. Kurulum ve ona bağlı olan okullar arasında online iletişimi sağlar.

Dijital sınıf defteri, kurumsal ve idari işleri kolaylaştırarak, iletişimi sağlayarak eğitim sisteminin daha iyi ve verimli olmasına ve eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlar.

Dijital sınıf defteri, okul yönetimine öğretmenlerin kişisel verileri, öğrencilerin sayısı, başarı durumları ve devamsızlıkları gibi konularda her zaman güncel bilgi sağlar.

Günlük işler, notlar, devamsızlıklar

Öğretmenler, kendileriyle ilgili idari işleri bu sistemi kullanarak her yerden ve her türlü araçla hızlı ve kolayca yapabilir. Ayrıca kendi sayfalarında çalışabilir, ders programları hazırlayabilir, ödevlerin yapılıp yapılmadığını takip edebilir ve isterlerse öğrencilerin gösterdiği ilerlemeyi bastırabilirler de.

Notları girerken not türünü belirtebilir ve yorumlar da yazabilirler. Böylece notları nasıl verdiklerini birkaç ay sonra da hatırlayabilirler. Notlar gerekirse değiştirilebilir de.

Devamsızlığın dışında geç varış, muafiyet ve ekipman eksiklikleri de kaydedilebilir.

İdari işler, istatistikler, raporlar

mozaLog öğrencilerin verilerini merkezi bilgi sisteminden aktarma özelliğine sahiptir. Bundan sonra ise yalnızca değişen verileri yazmak gerekir ve böylece bilgiler her zaman güncel olur. mozaLog ayrıca bir tıklama ile sınıfların tüm eğitim ve devamsızlık istatistiklerini hazırlar. Bunlara sınıf öğretmeni, okul müdürü ve istenirse eğitim yetkilileri bile ulaşabilir.

mozaLog ağırlıklı dönemsel ya da genel not ortalaması, sınıf ortalaması gibi analizler yapma özelliğine sahiptir. Dijital sınıf defterinin karşılaştırmalı grafikleri yardımıyla sınıfların not ortalamalarındaki değişiklikler de izlenebilir.

Devamsızlık istatistiklerinde kabul edilen ve edilmeyen devamsızlıkları de gösterilir. Devamsızlık sınırı da ayarlanabilir. Sistem otomatik olarak bir öğrenci herhangi derste sınırına ulaştığınızda onu vurgulayacaktır.

Ders programı, yardımcılık yapmak

mozaLog ders programı girişlerini çeşitli yollarla desteklemektedir. Örneğin aSc ders programı hazırlama yazılımıyla yapılmış tablolar ya da Excel tablolar da aktarılabilir. Eğitim ve öğretim yılı içerisinde gelişen ders programındaki değişiklikler mozaLog ders programı editörü aracılığıyla girilebilir.

Programla ders değişiklikleri ve ek dersler de kolayca ve hızlı bir şekilde girilebilir. Dijital sınıf defterine derslerin yanı sıra okuldaki diğer programlar (bayramlar, toplantılar, geziler) da yazılabilir.

Dijital sınıf deftere normal derslerin dışında okulda açılan kurslar da girilebilir ve ilgili bilgiler takip edilebilir. mozaLog normal ders saatleriyle uyumlu olmayan kurslarla ilgili bilgilerin girilmesine de olanak sağlar.

mozaLog derse giremeyecek olan öğretmenin yerine kimlerin girebileceğini benzer sınıflarda derse giren öğretmenleri vurgulayarak listeler. Ayrıca görevlendirilen öğretmenin, birleştirilen ya da yer değiştirilen derslerin girilmesine de olanak sağlar. Görevli öğretmen, girdiği dersle ilgili verileri ders programındaki diğer dersler gibi işleyebilir. Asıl öğretmenin uzun süre giremediği durumlarda geçici görevlendirilmiş öğretmen de kayıtlarda yer alır.

Okul yönetimine yararları

Tüm okul çalışanları aynı dijital sınıf defterini kullanacağı için idari işlerin kontrol edilmesi kolaylaşır ve idari işler çok daha az zaman alır. Ayrıca sistem okulun takvimini herkes için anlaşılır ve açık hale de getirir.

Yıllık program modülünde eğitim ve öğretim yılının takvimi hazırlanabilir, öğretim ve tatil günleri, bayramlar, okul gezileri vb. eklenebilir. Takvime öğretmenler, öğrenciler ve veliler için yararlı bilgiler girilebilir.

Programın istatistikleri çeşitli yönlerden kullanılabilir. Okul yönetimi istatistiklere bir tıklama ile ulaşabilir. Sınıfların ortalamaları izlenebilir ve farklı sınıflarla karşılaştırılabilir. Dijital sınıf defteri, öğretim yılı sonunda ise sınıfların kapsamlı eğitim ve devamsızlık istatistiklerini hazırlar.

Okul yönetimi okuldaki çalışmalar hakkında bir sunum yapmak ya da rapor yazmak isterse mozaLog’un bilgilendirici grafikleriyle kapsamlı değerlendirmeler, yorumlar yapabilir.

Aileler ve öğrencilerle iletişim

Aileler dijital sınıf defteri yardımıyla öğrencilerin notlarını, devamsızlığını, başarısını takip edebilir. Öğretmenler mozaLog aracılığıyla öğrencilerle ve velilerle iletişime geçebilir.

Aileler öğrencilerin ders programlarını da takip edebilirler, böylece çocukların okuldaki çalışması hakkında bilgi sahibi olabilirler. Program yardımıyla öğretmenler okuldaki olayların, gezilerin, testlerin ve sınavların tarihini belirtebilir.

Aileler isterlerse çocuklarıyla ilgili tüm yeni bilgileri (notlar, devamsızlık, övgü, ceza) otomatik olarak e-posta yoluyla alabilir.

Sistem, okul ve veliler arasında iletişim kurmayı kolaylaştırır; böylece ailelerle veli toplantılarının dışında yeni iletişim biçimi kurulmasına da olanak sağlar.

Veri koruma ve güvenlik

Dijital sınıf defteri uzmanlar tarafından desteklenen sunucular üzerinden çalışır. Geniş bantlı sunucular programın aynı anda binlerce kişi tarafından kullanılabilmesini sağlar. mozaLog farklı izinlerle kullanılabilir. İzinler her kullanıcının erişebileceği ve değiştirebileceği verileri ve işlevleri belirtir.

 • Girişler güvenlik için kaydedilir; veri trafiği, korumalı ve şifrelenmiş internet bağlantısı üzerinden gerçekleşir.
 • Sistem izinsiz kullanıcıların başarısız girişlerini algılar ve daha sonra aranabilecek şekilde depolar.
 • Dijital sınıf defteri, not girişlerini ve değiştirme tarihlerini de kaydeder.
 • Veri güvenliğini artırmak için her gün bütün veritabanı yedeklenmektedir.

Okul web sitesinde dijital sınıf defteri

Yayınevimizin web sitesi mozaPortal, okul ortamına uyacak şekilde biçimlendirildi. Hiçbir değişiklik yapılmaksızın da kullanılabilir olmakla birlikte, okulun ihtiyaçlarına göre değiştirilebilir ve istenen içerikler de yüklenebilir.

Dijital sınıf defteri mozaPortal, okul web sitesiyle birlikte de alınabilir. Deftere web sitenin bir bölümü gibi menüden kolayca ulaşılabilir. mozaPortal’da sınıf defterindeki veriler de görülebilir, örneğin öğretmenler, öğrenciler, sınıfların listesi, programlar.

Added to your cart.