Kütle çekimsel dalga (LIGO gözlem evi)

Masif cisimler hızlandırarak hareket ettiklerinde uzayzamanda kütle çekimsel...

Akropolis (Atina, MÖ 5. yüzyıl)

Dünyanın en ünlü kalelerinden biri olan Akropolis Perikles barış döneminde inşa edildi.

İnsan Vücudu (erkek)

Görüntüde insan vücudunun en önemli sistemleri tanıtılmaktadır.

Önemli Özdeşlikler

Özdeşlikleri modellerle gösterme.

Dünya'nın ve Ay'ın Oluşumu

Görüntü, Dünya'nın ve Ay'ın oluşumunu gösterir.

Kulak ve İşitme Süreci

İşitme organımız, hava titreşimlerini beyin tarafından değerlendirilecek elektriksel...

Tyrannosaurus Rex "Zorba Kertenkelelerin Kralı"

İri yarı etobur ilkel sürüngen, en çok bilinen dinozor.

Ayasofya (İstanbul)

Önce Bizans sonra Osmanlı İmparatorluğunun dini merkezi olan, adı "kutsal bilgelik"...

Leonardo da Vinci'nin Atölyesi (Floransa, 16. yüzyıl)

Rönesans'ın dahileri arasında anılan bilim adamının atölyesinde en önemli eserlerini...

Volkanizma

Volkanizma sırasında magma yerkabuğunun zayıf kısımlarından yeryüzüne çıkar.

Deniz Suyunun Tuzdan Arındırılması

Tuzdan arındırma yöntemiyle deniz suyundan içme suyu elde edilir.

Colosseum (Roma, 1. yüzyıl)

Antik Roma'nın en ünlü, günümüzde de görkemli amfitiyatrosu MÖ I. yüzyılda inşa edildi.

Dört Zamanlı Motor

Animasyon, otomobillerde en çok kullanılan motor tipinin çalışması gösteriliyor.

Efsanevi binalar

İnsanlık tarihinin efsanevi binalarının koleksiyonu.

Aksolotl

Yetişkinlik döneminde de solungaçları vardır, iki yaşamlıdır.

Tabağında ne olsun?

Animasyon sağlıklı beslenmenin temellerini öğrenmeye yardımcı olur.

Montgolfier Kardeşler'in Sıcak Hava Balonu (18. yüzyıl)

Fransız Montgolfier Kardeşler'in balonla uçuşu, havacılık dünyasına katkıda bulunmuştur.

Zincirleme Reaksiyon

Atom çekirdeğinin parçalanması sırasında açığa çıkan enerji sivil veya askeri amaçlar...

Caracalla Hamamları (Roma, 3. yüzyıl)

Roma İmparatoru'nun muhteşem hamamları 3. yüzyılda inşa edildi.

Karbonifer Dönemi'nin canlıları

Devoniyen ve Permiyen Dönemlerin arasında (358-299 milyon yıl önce) yaşayan çok büyük...

Added to your cart.