Vulkanisk aktivitet

Denna animation visar olika typer av vulkanutbrott.

Relaterat extramaterial

Cykloner och anticykloner i tempererade klimatzoner

Cykloner är kraftiga luftvirvlar med en diameter på flera hundra kilometer inuti vilka...

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Faktorerna till global uppvärming

Solstrålningen såväl som solens vinkel och jordytans reflektionsförmåga (albedo) kan ha en...

Exogena krafter

Jordytan har formats till sitt nuvarande form av både exogena och endogena krafter. Exogena...

Vulkanisk aktivitet

Området kring en inaktiv eller slocknad vulkan är inte nödvändigtvis lugn. Låt oss se vilka...

Veckning (grundskolenivå)

Laterala tryckkrafter orsakar att bergarter veckas. Veckberg bildas på detta sätt.

Subtropikerna

Subtropikerna ligger mellan de tropiska och tempererade zonerna och sträcker sig från latitud...

Kalksten

En sedimentär bergart med hög kalciumkarbonathalt.

Added to your cart.