Navigationsinstrument från förr

Flera lysande instrument har uppfunnits genom århundradena för att underlätta navigeringen till havs.

Relaterat extramaterial

Jordbruksmetoder

Jordbruksmetoder utvecklades tillsammans med den mänskliga civilisationen under...

Bosättning av Nordamerikas urbefolkning (Kråknationen)

Kråkindianer är en nordamerikansk urbefolkning vars bosättningsområden låg vid...

Medeltida kristen kung

Medeltida kungar var oftast avbildade sittandes på sina troner, bärandes en krona och...

Legendariska medeltida riken

Ett stort antal legendariska riken har skapats (och förstörts) under historiens lopp.

Medeltida bondgård

Boningshusen på medeltida bondgårdar var enkla envåningshus byggda av jord, lera och trä.

Slaget vid Mohács (29 augusti 1526)

Detta förödande nederlag i kampen mot det Osmanska riket markerade slutet på en epok i...

Eurasiska avarer (700-talet)

Avarerna etablerade ett stabilt imperium i Donaubäckenet mellan 500- och 600-talen.

Albigenserkriget

Albigenserkriget (1209-1229) var ett tjugoårigt krig mot katarerna i södra Frankrike.

Added to your cart.