Vulkansk aktivitet

Animasjonen viser forskjellige typer vulkanutbrudd.

Dannelsen av jorden og månen

Denne animasjonen viser hvordan jorden og månen ble dannet.

Avsaltning av sjøvann

Avsaltingsprosessen produserer drikkevann fra sjøvann.

Øret og hørselmekanismen

Ørene omdanner luftvibrasjoner til elektriske signaler som deretter blir behandlet av...

Colosseum (Roma, 1. århundre)

Det mest berømte og storslåtte amfiteateret i Roma ble bygget i det 1. århundre.

Akropolis (Athen, 5. århundre f.Kr.)

Verdens mest berømte festning, Akropolis i Athen, ble bygget i det 5. århundre f.Kr.,...

Menneskekroppen (mann)

Denne animasjonen presenterer de viktigste systemene i menneskekroppen.

Omkrets, areal, overflate og volum

Denne animasjonen presenterer formlene til beregning av omkrets og areal av plan...

Tyrannosaurus rex ‘tyrann-øgle’

Store kjøttetere, kanskje den mest berømte dinosauren.

Firetaktsmotor – Ottomotor

Denne animasjonen demonstrerer den typen motor som er vanligst i biler.

Hagia Sofia (Istanbul)

Kirken for den "Hellige Visdom", som ble bygget under Det bysantinske riket, var en av...

Comets

Comets are spectacular celestial bodies orbiting the Sun.

Administrative divisjoner i Kina

En presentasjon av de adminstrative enhetene i Kina.

Sammenlikning av enfrøbladede og tofrøbladede planter

De to gruppene av blomsterplanter er enfrøbladede og tofrøbladede planter.

Vinbergsnegle

En utbredt snegleart, populær som mat.

Euglena viridis

Encellet eukaryotealge som lever i ferskvann, i stand til å ta til seg næring...

Beduinleir

Beduinenes seminomadiske livsstil var tilpasset klima- og miljøforholdene i ørkenen.

Antikk romersk akvedukt og vei

Det utmerkede vei- og akveduktsystemet som dekket hele imperiet gir et godt bilde av...

Læren om levende lys

Levende lys har blitt benyttet som belysning siden antikken.

Titanic (1912)

RMS Titanic var det største passasjerskipet i begynnelsen av det 20. århundre

Added to your cart.